آنودایز قطعات آلومینیوم آلیاژی تولید شده به روش دای کست (ریخته گری تحت فشار)

آلیاژ های آلومینیومی که دارای سیلیکون بالایی هستند، باتوجه به انحلال پذیر نبودن در زمینه آلومینیومی، آنودایز این آلیاژهای ریختگی به سختی انجام می شوند و قطعات ریختگی برای این آلیاژ های آلومینیوم پس از فرایند آنودایزینگ به رنگ قهوه ای یا دوده ای می شوند.

کیفیت پوشش های آنودایزینگ در قطعات ریختگی هم به ترکیب شیمیایی مذاب ریختگی و هم فرایند انجام ریختگی بستگی دارد به عنوان مثال در ریخته گری تحت فشار یا همان دای کست ، اگر فشار اعمال در فرایند تولید و ریخته گری مناسب نباشد، برای حالتی که آلیاژ آلومینیوم سیلیکون مورد بحث باشد، فاز سیلیکون به صورت مناطق نوک تیز و خوشه ای در زمینه آلومینیوم پخش می شود که این باعث تفاوت در نحوه  فرآیند آندایزینگ و به عبارتی تغییر در خواص نهایی پوشش اعمالی و ظاهر آن می گردد.

از جمله پروژه های بزرگ شرکت گنجینه افزار صبا که در زمینه ی هارد آنودایزینگ قطعات دای کستی انحام داده است می توان به آنودایزینگ سخت پروفیل های ریختگی به طول 6 متر اشاره کرد که در آن با تغییر پارامترهای موثر آنودایزینگ موفق به ایجاد پوشش آنودایز سخت یکنواخت در سطح پروفیل شدیم. کارگاه آنودایزینگ واقع در حومه ی کرج با تیمی مجرب و متخصص آماده ی ارائه ی خدمات آنودایزینگ و آنودایزینگ سخت آلومینیوم برای تمامی آلیاژ ها می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و ارائه ی مشاوره با ما تماس بگیرید.

آنودایزینگ سخت آلومینیوم دایکست
آنودایزینگ سخت آلومینیوم دایکست
برای بهبود خواص مقاوت سایشی قطعات دای کست آلومینیوم آنودایز شد
آنودایز و هارد آنودایز آلیاژهای مختلف آلومینیوم
حالت های آندایزینگ و نمودار جریان بر حسب زمان
فهرست