پوشش های تفلون صنعتی (P.T.F.E)

پوششهای تفلون صنعتی (پلی تترا فلوئور کربن) به دلیل تشکیل پیوندهای زنجیره ای کربن-کربن و کربن-فلوئور جزو دسته ی پوششهای پلیمری هستند که به دلیل خواص منحصر به فرد خود در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، غذایی، نساجی، ماشین سازی و ساختمان کاربردهای رو به رشدی دارند. برخی از این خواص عبارتند از :

ازجمله پروژه های انجام شده می توان به پوشش دهی غلطک هایی به طول ۵ متر، پوشش های تفلون صنعتی بر روی بولت و استات ها در صنایع دریایی، پره های توربین ها جهت افزایش مقاوت سطحی به خوردگی و همچنین پوشش تفلون برای صنایع غذایی و کیک پزی به منظور بالا بردن خواص نچسبی سطح اشاره کرد.

  • نچسب بودن
  • ضریب اصطکاک پایین
  • مقاومت شیمیایی بالا در برابر اسید و بازها
  • صافی سطح و عدم ترشوندگی
  • عایق بودن در برابر حرارت و الکتریسیته
  • پایداری حرارتی نسبتا خوب در دماهای بالا
  • مقاومت نسبی در برابر سایش و تنش های فیزیکی

گالری تصاویر انواع پوشش های تفلون صنعتی (P.T.F.E)

پوشش تفلون بر روی غلطک های صنعتی
پوشش تفلون بر روی غلطک های صنعتی
جهت پایین آوردن ضریب چسبندگی سطحی غلطک ها و ضریب اصطکاک پوشش های صنعتی تفلون با گریدهای مختلف برای محیط های متفاوت استفاده می شود.
پوشش تفلون صنعتی غذایی
پوشش تفلون صنعتی غذایی
پوشش تفلون صنعتی غذایی بر روی قالب های کیک پزی : تفلون های صنعتی غذایی به دلیل خواص نچسبی بالایی که دارند از آن بر روی قالب های کیک پزی استفاده می شود.
پوشش تفلون صنعتی غذایی
پوشش تفلون صنعتی غذایی
پوشش تفلون صنعتی غذایی بر روی قالب های کیک پزی : تفلون های صنعتی غذایی به دلیل خواص نچسبی بالایی که دارند از آن بر روی قالب های کیک پزی استفاده می شود.
پوشش تفلون صنعتی غذایی
پوشش تفلون صنعتی غذایی
پوشش تفلون صنعتی غذایی بر روی قالب های کیک پزی : تفلون های صنعتی غذایی به دلیل خواص نچسبی بالایی که دارند از آن بر روی قالب های کیک پزی استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
به منظور بالا بردن مقاومت خوردگی سطحی پیچ ها و مهره ها در صنایع دریایی و نفتی از تفلون صنعتی استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
به منظور بالا بردن مقاومت خوردگی سطحی پیچ ها و مهره ها در صنایع دریایی و نفتی از تفلون صنعتی استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
به منظور بالا بردن مقاومت خوردگی سطحی پیچ ها و مهره ها در صنایع دریایی و نفتی از تفلون صنعتی استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
به منظور بالا بردن مقاومت خوردگی سطحی پیچ ها و مهره ها در صنایع دریایی و نفتی از تفلون صنعتی استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
پوشش تفلون بر روی بولت و استات
به منظور بالا بردن مقاومت خوردگی سطحی پیچ ها و مهره ها در صنایع دریایی و نفتی از تفلون صنعتی استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی غلطک های صنعتی
پوشش تفلون بر روی غلطک های صنعتی
جهت پایین آوردن ضریب چسبندگی سطحی غلطک ها و ضریب اصطکاک پوشش های صنعتی تفلون با گریدهای مختلف برای محیط های متفاوت استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی غلطک های صنعتی
پوشش تفلون بر روی غلطک های صنعتی
جهت پایین آوردن ضریب چسبندگی سطحی غلطک ها و ضریب اصطکاک پوشش های صنعتی تفلون با گریدهای مختلف برای محیط های متفاوت استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی غلطک های صنعتی
پوشش تفلون بر روی غلطک های صنعتی
جهت پایین آوردن ضریب چسبندگی سطحی غلطک ها و ضریب اصطکاک پوشش های صنعتی تفلون با گریدهای مختلف برای محیط های متفاوت استفاده می شود.
پوشش های تفلون
پوشش های تفلون
پوشش های تفلون جهت بالا بردن مقاومت سطحی در مقابل خوردگی، پایین آوردن ضریب اصطکاک سطحی و پایین آوردن ضریب چسبندگی بر روی قطعات صنعتی کاربرد دارند.
پوشش های تفلون
پوشش های تفلون
پوشش های تفلون جهت بالا بردن مقاومت سطحی در مقابل خوردگی، پایین آوردن ضریب اصطکاک سطحی و پایین آوردن ضریب چسبندگی بر روی قطعات صنعتی کاربرد دارند.
پوشش های تفلون
پوشش های تفلون
پوشش های تفلون جهت بالا بردن مقاومت سطحی در مقابل خوردگی، پایین آوردن ضریب اصطکاک سطحی و پایین آوردن ضریب چسبندگی بر روی قطعات صنعتی کاربرد دارند.
پوشش تفلون بر روی پره های توربین
پوشش تفلون بر روی پره های توربین
برای جلوگیری از خوردگی محیطی بالا و همچنین پایین آوردن ضریب اصطکاک سطحی پره ها از پوشش های تفلون صنعتی استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی پره های توربین
پوشش تفلون بر روی پره های توربین
برای جلوگیری از خوردگی محیطی بالا و همچنین پایین آوردن ضریب اصطکاک سطحی پره ها از پوشش های تفلون صنعتی استفاده می شود.
پوشش تفلون بر روی غلطک های صنعتی
الکتروپولیش

الکتروپولیش

پوشش های سرامیکی

هارد آنودایز

آنودایزینگ و هارد آنودایزینگ

پوشش دهی بولت استات
الکتروپولیش
فهرست