محلول های آندایزینگ

برای تشکیل پوشش های اندی از محلول های شیمیایی مختلفی استفاده می شود، خواص تعدادی از محلول های شیمیایی در زیر آورده شده است.

اسید کرومیک

برای اولین بار در سال 1923 بنگوهه و استوارت، اسید کرومیک در اندایزینگ صنعتی استفاده نمودند. با استفاده از الکترولیت اسید کرومیک، پوشش نسبتا نازک و خاکستری رنگی تشکیل  می شود که مقاومت خوردگی را افزایش می دهد و از آن به عنوان پایه رنگ در صنایع هوا فضا و دریانوردی استفاده می شود. در این فرایند، مقدار آلومینیوم تبدیل شده حداقل است. اتلاف مقاومت خستگی در آن نسبت به اسید سولفوریک ، خوردگی کمتری دارد. برای آشکار سازی ترک بدین گونه عمل می شود که الکترولیت نارنجی /قرمز رنگ پس از اندایزینگ از ترک ها خارج می شود و پوشش رنگی خشک ایجاد می شود. بطور کلی پوشش ایجاد شده با اندایزینگ در محلول اسید کرومیک، نسبت به پوشش ایجاد شده در محلول اسید سولفوریک ضخامت و مقاومت خوردگی کمتری دارد.

اسید اگزالیک

مشخصه اصلی فیلم تشکیل شده با اندایزینگ در اسید اگزالیک ، رنگ زرد آن است. شرایط استفاده از محلول  3% اسید اگزالیک در فرایند اندایزینگ، ولتاژ 10-20 ولت ، دمای 24 – 44 درجه سانتی گراد و مدت زمان 30 – 40 دقیقه است. پوشش ایجاد شده در مقایسه با پوشش تشکیل شده در اسید سولفوریک،سخت تر و مقاومت سایشی بالایی دارد.

اسید سولفوریک

به طور معمول فرایند اندایزینگ در محلول اسید سولفوریک انجام می شود. از اسید سولفوریک برای تمام آلیاژهای آلومینیوم بجز آلیاژ های دارای اجزای غیرقابل حل، استفاده می شود. اندایزینگ در اسید سولفوریک، فیلم بی رنگ شبه شفاف با ضخامت 35 میکرون ایجاد می کند. رنگ پوشش آندی آلیاژ های مختلف با ضخامت های متفاوت زرد، خاکستری یا قهوه ای روشن است. پوشش با استفاده از رنگدانه یا رسوب فلزات رنگدهی می شود. آندایزینگ روشن در اثر آب بندی آلیاژ های آلومینیوم با خلوص بالا سپس فرایند روشن سازی و در نهایت اندایزینگ در اسید سولفوریک انجام می شود. با استفاده از اسید سولفوریک، پوشش های سختی در دماهای پایین 5- تا 5 درجه سانتی گراد تشکیل می شود(اندایزینگ سخت).

اسید فسفریک

استفاده از اسید فسفریک به علت ایجاد حفرات با ابعاد بزرگ و نیاز به اماده سازی سطحی برای ایجاد چسبندگی، محدود است. حفرات با اندازه بزرگ ، مسیر رسانش بهتری ایجاد می کنند و بدین علت قبل از آبکاری از اندایزینگ در اسید فسفریک به عنوان پیش عملیات استفاده می شود.

الکترولیت های اندایزینگ رنگی

این گروه شامل محلول های اسیدی آلی حاوی مقدار کمی اسید سولفوریک است. فیلم اکسیدی تشکیل شده در این روش نسبت به فیلم اکسیدی تشکیل شده با استفاده از اسید سولفوریک، مقاومت سایشی بهتری دارد و محدوده رنگ های طلایی تا سیاه را می توان تشکیل داد.

الکترولیت های غیر قابل حل

محلول های اسیدی مذکور، قابلیت حل شدن در فیلم اکسیدی را دارند و فیلم اکسیدی ضخیم تری تشکیل می دهد. الکترولیت های غیر قابل حل مانند اسید بوریک یا امونیوم تارتارات، فیلم سد شونده یا ضخامت کم ولی مقاوم و با خواص الکتریکی مناسبی برای استفاده در خازن ها تشکیل می دهند.

محلول الکترولیت
محلول الکترولیت
انتخاب محلول های متفاوت آنودایزینگ منجر به ایجاد خواص و رنگ مختلف در نمونه می شود.

جهت مشاوره و راه اندازی خطوط آنودایزینگ برای قطعات آلومینیومی وهمچنین انتخاب محلول مناسب برای آنودایزینگ با ما تماس بگیرید.

ساختار لایه ی آنودایز آلومینیوم
تجهیزات مورد نیاز برای آندایزینگ
فهرست