پوشش دهی غلطک های صنعتی

تصویری از پوشش دهی تفلون بر غلطک

امکان پوشش دهی غلطک های صنعتی با طول 4 متر به منظور آبگریز کردن سطح آن ها و همچنین ارائه ی مشاوره جهت راه اندازی خط پوشش دهی سطح داخلی و بیرونی لوله های صنعتی. جهت کسب اطلاعت بیشتر با ما تماس بگیرید

پوشش تفلون بر روی قالب های صنعتی
پوشش دهی بولت استات
فهرست