رکتیفایر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رکتیفایر

محلول های آندایزینگ

commentبدون دیدگاه
برای تشکیل پوشش های اندی از محلول های شیمیایی مختلفی استفاده می شود، خواص تعدادی از محلول های شیمیایی در زیر آورده شده است. اسید کرومیک برای اولین بار در سال 1923 بنگوهه و استوارت، اسید کرومیک در اندایزینگ صنعتی…
Read More
تجهیزات آبکاری

تجهیزات مورد نیاز برای آندایزینگ

commentبدون دیدگاه
کیفیت سطوح تشکیل شده در اندایزینگ قطعات آلومینیومی به عوامل مختلفی مانند تکمیل بودن تجهیزات و استفاده صحیح از آنها بستگی دارد. تجهیزات مورد نیاز آندایزینگ، منبع جریان الکتریکی و تعدادی مخزن برای نگهداری محلول های مختلف است. این مخزن ها…
Read More
فهرست