محلول الکترولیت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محلول الکترولیت
تصویز SEM مقطعی:

حالت های آندایزینگ و نمودار جریان بر حسب زمان

commentبدون دیدگاه
لایه اکسیدی متخلخل آلومینیوم با استفاده از آندایزینگ الومینیوم در شدت جریان ثابت یا پتانسیل ثابت تشکیل می شود. نمودار دانسیته جریان- زمان برای آندایزینگ آلومینیوم در سولفوریک اسید 20% و دمای 1 درجه سانتی گراد در شکل نشان داده…
Read More
آلومینا

ساختار لایه ی آنودایز آلومینیوم

commentبدون دیدگاه
محققین در سال 1932 بیان کردند که لایه ی آلومینای ایجاد شده از دو اکسید مجزا تشکیل شده است که به طور مختصر در زیر آورده شده اند. لایه آندی سد شونده لایه آندی سد شونده، لایه داخلی نازک، متراکم،…
Read More

محلول های آندایزینگ

commentبدون دیدگاه
برای تشکیل پوشش های اندی از محلول های شیمیایی مختلفی استفاده می شود، خواص تعدادی از محلول های شیمیایی در زیر آورده شده است. اسید کرومیک برای اولین بار در سال 1923 بنگوهه و استوارت، اسید کرومیک در اندایزینگ صنعتی…
Read More
فهرست